Comparable


Typologies


Dalfsen

Dalfsen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,7%
BPolitieke participatie55,3%
CWoonomgeving49,4%
DVeiligheid68,2%
EOnderwijs58,6%
FGezondheid58,1%
GKunst en cultuur34,7%
HEconomische participatie70,0%
AMaatschappelijke participatie54,7%
BPolitieke participatie55,3%
CWoonomgeving49,4%
DVeiligheid68,2%
EOnderwijs58,6%
FGezondheid58,1%
GKunst en cultuur34,7%
HEconomische participatie70,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,4%
BWater74,3%
CAfval en grondstoffen67,2%
DEnergie36,5%
ENatuur en landschap24,8%
FHinder en calamiteiten83,1%
GLucht42,0%
ABodem69,4%
BWater74,3%
CAfval en grondstoffen67,2%
DEnergie36,5%
ENatuur en landschap24,8%
FHinder en calamiteiten83,1%
GLucht42,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,1%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden75,5%
EKennis39,9%
AConcurrentievermogen50,1%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden75,5%
EKennis39,9%