Comparable


Typologies


Deventer

Deventer

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie66,1%
CWoonomgeving67,8%
DVeiligheid40,5%
EOnderwijs51,3%
FGezondheid51,8%
GKunst en cultuur57,8%
HEconomische participatie26,5%
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie66,1%
CWoonomgeving67,8%
DVeiligheid40,5%
EOnderwijs51,3%
FGezondheid51,8%
GKunst en cultuur57,8%
HEconomische participatie26,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,5%
BWater66,7%
CAfval en grondstoffen65,9%
DEnergie46,0%
ENatuur en landschap47,8%
FHinder en calamiteiten48,5%
GLucht49,0%
ABodem46,5%
BWater66,7%
CAfval en grondstoffen65,9%
DEnergie46,0%
ENatuur en landschap47,8%
FHinder en calamiteiten48,5%
GLucht49,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid58,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis61,6%
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid58,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis61,6%