Comparable


Typologies


Enschede

Enschede

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,1%
BPolitieke participatie47,3%
CWoonomgeving60,2%
DVeiligheid36,7%
EOnderwijs54,7%
FGezondheid45,4%
GKunst en cultuur38,3%
HEconomische participatie27,5%
AMaatschappelijke participatie36,1%
BPolitieke participatie47,3%
CWoonomgeving60,2%
DVeiligheid36,7%
EOnderwijs54,7%
FGezondheid45,4%
GKunst en cultuur38,3%
HEconomische participatie27,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem24,0%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen55,5%
DEnergie44,7%
ENatuur en landschap75,0%
FHinder en calamiteiten52,1%
GLucht56,5%
ABodem24,0%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen55,5%
DEnergie44,7%
ENatuur en landschap75,0%
FHinder en calamiteiten52,1%
GLucht56,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid55,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
EKennis63,0%
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid55,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
EKennis63,0%