Comparable


Typologies


Haaksbergen

Haaksbergen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,9%
BPolitieke participatie50,7%
CWoonomgeving56,0%
DVeiligheid55,3%
EOnderwijs63,4%
FGezondheid52,6%
GKunst en cultuur37,0%
HEconomische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie62,9%
BPolitieke participatie50,7%
CWoonomgeving56,0%
DVeiligheid55,3%
EOnderwijs63,4%
FGezondheid52,6%
GKunst en cultuur37,0%
HEconomische participatie60,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,5%
BWater57,0%
CAfval en grondstoffen35,6%
DEnergie32,8%
ENatuur en landschap65,8%
FHinder en calamiteiten72,2%
GLucht44,6%
ABodem64,5%
BWater57,0%
CAfval en grondstoffen35,6%
DEnergie32,8%
ENatuur en landschap65,8%
FHinder en calamiteiten72,2%
GLucht44,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,0%
BArbeid47,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,2%
EKennis45,7%
AConcurrentievermogen52,0%
BArbeid47,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,2%
EKennis45,7%