Comparable


Typologies


Hellendoorn

Hellendoorn

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie65,8%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid68,8%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid51,8%
GKunst en cultuur39,4%
HEconomische participatie64,0%
AMaatschappelijke participatie65,8%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid68,8%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid51,8%
GKunst en cultuur39,4%
HEconomische participatie64,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,1%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen42,4%
DEnergie24,9%
ENatuur en landschap52,0%
FHinder en calamiteiten72,1%
GLucht50,6%
ABodem67,1%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen42,4%
DEnergie24,9%
ENatuur en landschap52,0%
FHinder en calamiteiten72,1%
GLucht50,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,5%
BArbeid48,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,3%
EKennis50,1%
AConcurrentievermogen44,5%
BArbeid48,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,3%
EKennis50,1%