Comparable


Typologies


Hengelo (O.)

Hengelo (O.)

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie52,4%
CWoonomgeving61,1%
DVeiligheid39,2%
EOnderwijs57,4%
FGezondheid49,6%
GKunst en cultuur47,6%
HEconomische participatie38,0%
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie52,4%
CWoonomgeving61,1%
DVeiligheid39,2%
EOnderwijs57,4%
FGezondheid49,6%
GKunst en cultuur47,6%
HEconomische participatie38,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem37,0%
BWater46,4%
CAfval en grondstoffen55,6%
DEnergie34,1%
ENatuur en landschap58,1%
FHinder en calamiteiten45,4%
GLucht51,8%
ABodem37,0%
BWater46,4%
CAfval en grondstoffen55,6%
DEnergie34,1%
ENatuur en landschap58,1%
FHinder en calamiteiten45,4%
GLucht51,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,3%
BArbeid56,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
EKennis63,4%
AConcurrentievermogen50,3%
BArbeid56,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
EKennis63,4%