Comparable


Typologies


Kampen

Kampen

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,3%
BPolitieke participatie60,6%
CWoonomgeving61,7%
DVeiligheid55,8%
EOnderwijs60,7%
FGezondheid59,7%
GKunst en cultuur59,6%
HEconomische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie56,3%
BPolitieke participatie60,6%
CWoonomgeving61,7%
DVeiligheid55,8%
EOnderwijs60,7%
FGezondheid59,7%
GKunst en cultuur59,6%
HEconomische participatie55,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,3%
BWater69,1%
CAfval en grondstoffen60,3%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,2%
FHinder en calamiteiten61,3%
GLucht48,4%
ABodem67,3%
BWater69,1%
CAfval en grondstoffen60,3%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,2%
FHinder en calamiteiten61,3%
GLucht48,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid56,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
EKennis34,3%
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid56,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
EKennis34,3%