Comparable


Typologies


Losser

Losser

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,5%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving55,7%
DVeiligheid67,5%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid47,3%
GKunst en cultuur30,6%
HEconomische participatie57,9%
AMaatschappelijke participatie61,5%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving55,7%
DVeiligheid67,5%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid47,3%
GKunst en cultuur30,6%
HEconomische participatie57,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,4%
BWater56,4%
CAfval en grondstoffen50,9%
DEnergie33,0%
ENatuur en landschap80,5%
FHinder en calamiteiten75,6%
GLucht49,3%
ABodem67,4%
BWater56,4%
CAfval en grondstoffen50,9%
DEnergie33,0%
ENatuur en landschap80,5%
FHinder en calamiteiten75,6%
GLucht49,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,1%
BArbeid42,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,7%
EKennis43,6%
AConcurrentievermogen46,1%
BArbeid42,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,7%
EKennis43,6%