Comparable


Typologies


Noordoostpolder

Noordoostpolder

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,6%
BPolitieke participatie58,7%
CWoonomgeving53,9%
DVeiligheid51,0%
EOnderwijs48,9%
FGezondheid52,5%
GKunst en cultuur38,9%
HEconomische participatie39,0%
AMaatschappelijke participatie55,6%
BPolitieke participatie58,7%
CWoonomgeving53,9%
DVeiligheid51,0%
EOnderwijs48,9%
FGezondheid52,5%
GKunst en cultuur38,9%
HEconomische participatie39,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,6%
BWater80,0%
CAfval en grondstoffen49,2%
DEnergie40,4%
ENatuur en landschap22,0%
FHinder en calamiteiten71,2%
GLucht37,4%
ABodem67,6%
BWater80,0%
CAfval en grondstoffen49,2%
DEnergie40,4%
ENatuur en landschap22,0%
FHinder en calamiteiten71,2%
GLucht37,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,8%
BArbeid59,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
EKennis42,9%
AConcurrentievermogen56,8%
BArbeid59,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
EKennis42,9%