Comparable


Typologies


Oldenzaal

Oldenzaal

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,1%
BPolitieke participatie50,6%
CWoonomgeving60,3%
DVeiligheid58,6%
EOnderwijs58,0%
FGezondheid55,4%
GKunst en cultuur41,8%
HEconomische participatie49,3%
AMaatschappelijke participatie56,1%
BPolitieke participatie50,6%
CWoonomgeving60,3%
DVeiligheid58,6%
EOnderwijs58,0%
FGezondheid55,4%
GKunst en cultuur41,8%
HEconomische participatie49,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,0%
BWater29,3%
CAfval en grondstoffen61,2%
DEnergie43,0%
ENatuur en landschap77,0%
FHinder en calamiteiten54,2%
GLucht62,7%
ABodem46,0%
BWater29,3%
CAfval en grondstoffen61,2%
DEnergie43,0%
ENatuur en landschap77,0%
FHinder en calamiteiten54,2%
GLucht62,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,6%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid63,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,8%
EKennis60,6%
AConcurrentievermogen52,6%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid63,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,8%
EKennis60,6%