Comparable


Typologies


Raalte

Raalte

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,6%
BPolitieke participatie63,5%
CWoonomgeving50,0%
DVeiligheid63,1%
EOnderwijs53,5%
FGezondheid59,1%
GKunst en cultuur32,1%
HEconomische participatie64,7%
AMaatschappelijke participatie59,6%
BPolitieke participatie63,5%
CWoonomgeving50,0%
DVeiligheid63,1%
EOnderwijs53,5%
FGezondheid59,1%
GKunst en cultuur32,1%
HEconomische participatie64,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,3%
BWater67,2%
CAfval en grondstoffen63,1%
DEnergie35,6%
ENatuur en landschap21,5%
FHinder en calamiteiten70,7%
GLucht44,2%
ABodem68,3%
BWater67,2%
CAfval en grondstoffen63,1%
DEnergie35,6%
ENatuur en landschap21,5%
FHinder en calamiteiten70,7%
GLucht44,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,9%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
EKennis46,0%
AConcurrentievermogen46,9%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
EKennis46,0%