Comparable


Typologies


Staphorst

Staphorst

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,8%
BPolitieke participatie60,0%
CWoonomgeving42,8%
DVeiligheid69,2%
EOnderwijs54,6%
FGezondheid59,2%
GKunst en cultuur56,6%
HEconomische participatie75,2%
AMaatschappelijke participatie51,8%
BPolitieke participatie60,0%
CWoonomgeving42,8%
DVeiligheid69,2%
EOnderwijs54,6%
FGezondheid59,2%
GKunst en cultuur56,6%
HEconomische participatie75,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,4%
BWater66,0%
CAfval en grondstoffen61,7%
DEnergie31,1%
ENatuur en landschap37,5%
FHinder en calamiteiten66,4%
GLucht34,0%
ABodem72,4%
BWater66,0%
CAfval en grondstoffen61,7%
DEnergie31,1%
ENatuur en landschap37,5%
FHinder en calamiteiten66,4%
GLucht34,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,7%
BArbeid67,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,5%
EKennis28,7%
AConcurrentievermogen54,7%
BArbeid67,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,5%
EKennis28,7%