Comparable


Typologies


Tubbergen

Tubbergen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie64,5%
BPolitieke participatie53,6%
CWoonomgeving46,1%
DVeiligheid73,6%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid55,1%
GKunst en cultuur26,4%
HEconomische participatie71,5%
AMaatschappelijke participatie64,5%
BPolitieke participatie53,6%
CWoonomgeving46,1%
DVeiligheid73,6%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid55,1%
GKunst en cultuur26,4%
HEconomische participatie71,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,9%
BWater54,1%
CAfval en grondstoffen66,6%
DEnergie29,6%
ENatuur en landschap31,5%
FHinder en calamiteiten81,5%
GLucht39,2%
ABodem69,9%
BWater54,1%
CAfval en grondstoffen66,6%
DEnergie29,6%
ENatuur en landschap31,5%
FHinder en calamiteiten81,5%
GLucht39,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,7%
BArbeid58,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,8%
EKennis44,3%
AConcurrentievermogen44,7%
BArbeid58,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,8%
EKennis44,3%