Comparable


Typologies


Urk

Urk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,8%
BPolitieke participatie66,6%
CWoonomgeving55,5%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs61,7%
FGezondheid63,9%
GKunst en cultuur40,9%
HEconomische participatie71,7%
AMaatschappelijke participatie59,8%
BPolitieke participatie66,6%
CWoonomgeving55,5%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs61,7%
FGezondheid63,9%
GKunst en cultuur40,9%
HEconomische participatie71,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,3%
BWater67,0%
CAfval en grondstoffen34,5%
DEnergie41,9%
ENatuur en landschap24,3%
FHinder en calamiteiten53,8%
GLucht65,3%
ABodem50,3%
BWater67,0%
CAfval en grondstoffen34,5%
DEnergie41,9%
ENatuur en landschap24,3%
FHinder en calamiteiten53,8%
GLucht65,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen64,3%
BArbeid73,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid60,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
EKennis21,8%
AConcurrentievermogen64,3%
BArbeid73,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid60,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
EKennis21,8%