Comparable


Typologies


Wierden

Wierden

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,9%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving53,0%
DVeiligheid66,5%
EOnderwijs55,9%
FGezondheid56,0%
GKunst en cultuur30,6%
HEconomische participatie70,3%
AMaatschappelijke participatie62,9%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving53,0%
DVeiligheid66,5%
EOnderwijs55,9%
FGezondheid56,0%
GKunst en cultuur30,6%
HEconomische participatie70,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,8%
BWater41,6%
CAfval en grondstoffen52,3%
DEnergie31,4%
ENatuur en landschap45,4%
FHinder en calamiteiten69,4%
GLucht38,8%
ABodem63,8%
BWater41,6%
CAfval en grondstoffen52,3%
DEnergie31,4%
ENatuur en landschap45,4%
FHinder en calamiteiten69,4%
GLucht38,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,5%
BArbeid51,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,6%
EKennis38,6%
AConcurrentievermogen43,5%
BArbeid51,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,6%
EKennis38,6%