Comparable


Typologies


Zwolle

Zwolle

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie64,1%
CWoonomgeving64,2%
DVeiligheid38,8%
EOnderwijs62,3%
FGezondheid56,1%
GKunst en cultuur49,7%
HEconomische participatie30,6%
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie64,1%
CWoonomgeving64,2%
DVeiligheid38,8%
EOnderwijs62,3%
FGezondheid56,1%
GKunst en cultuur49,7%
HEconomische participatie30,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,4%
BWater67,9%
CAfval en grondstoffen40,5%
DEnergie54,8%
ENatuur en landschap57,2%
FHinder en calamiteiten45,7%
GLucht58,3%
ABodem49,4%
BWater67,9%
CAfval en grondstoffen40,5%
DEnergie54,8%
ENatuur en landschap57,2%
FHinder en calamiteiten45,7%
GLucht58,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,5%
BArbeid67,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,2%
EKennis51,8%
AConcurrentievermogen53,5%
BArbeid67,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,2%
EKennis51,8%