Comparable


Typologies


Aalten

Aalten

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,0%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving54,3%
DVeiligheid68,4%
EOnderwijs60,2%
FGezondheid51,9%
GKunst en cultuur43,5%
HEconomische participatie65,3%
AMaatschappelijke participatie63,0%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving54,3%
DVeiligheid68,4%
EOnderwijs60,2%
FGezondheid51,9%
GKunst en cultuur43,5%
HEconomische participatie65,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,1%
BWater59,2%
CAfval en grondstoffen68,7%
DEnergie44,2%
ENatuur en landschap30,5%
FHinder en calamiteiten73,7%
GLucht47,5%
ABodem53,1%
BWater59,2%
CAfval en grondstoffen68,7%
DEnergie44,2%
ENatuur en landschap30,5%
FHinder en calamiteiten73,7%
GLucht47,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,0%
EKennis41,8%
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,0%
EKennis41,8%