Comparable


Typologies


Apeldoorn

Apeldoorn

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,6%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving62,5%
DVeiligheid42,4%
EOnderwijs58,6%
FGezondheid49,4%
GKunst en cultuur52,4%
HEconomische participatie35,9%
AMaatschappelijke participatie45,6%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving62,5%
DVeiligheid42,4%
EOnderwijs58,6%
FGezondheid49,4%
GKunst en cultuur52,4%
HEconomische participatie35,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,1%
BWater79,0%
CAfval en grondstoffen58,6%
DEnergie40,4%
ENatuur en landschap63,2%
FHinder en calamiteiten56,6%
GLucht52,7%
ABodem46,1%
BWater79,0%
CAfval en grondstoffen58,6%
DEnergie40,4%
ENatuur en landschap63,2%
FHinder en calamiteiten56,6%
GLucht52,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,1%
BArbeid53,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,8%
EKennis45,8%
AConcurrentievermogen49,1%
BArbeid53,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,8%
EKennis45,8%