Comparable


Typologies


Arnhem

Arnhem

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,3%
BPolitieke participatie63,5%
CWoonomgeving58,1%
DVeiligheid33,4%
EOnderwijs56,4%
FGezondheid48,1%
GKunst en cultuur64,2%
HEconomische participatie26,0%
AMaatschappelijke participatie35,3%
BPolitieke participatie63,5%
CWoonomgeving58,1%
DVeiligheid33,4%
EOnderwijs56,4%
FGezondheid48,1%
GKunst en cultuur64,2%
HEconomische participatie26,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem29,5%
BWater68,6%
CAfval en grondstoffen31,8%
DEnergie48,8%
ENatuur en landschap81,0%
FHinder en calamiteiten36,0%
GLucht54,9%
ABodem29,5%
BWater68,6%
CAfval en grondstoffen31,8%
DEnergie48,8%
ENatuur en landschap81,0%
FHinder en calamiteiten36,0%
GLucht54,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid61,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,0%
EKennis64,9%
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid61,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,0%
EKennis64,9%