Comparable


Typologies


Barneveld

Barneveld

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving50,9%
DVeiligheid56,3%
EOnderwijs47,8%
FGezondheid60,5%
GKunst en cultuur37,2%
HEconomische participatie58,9%
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving50,9%
DVeiligheid56,3%
EOnderwijs47,8%
FGezondheid60,5%
GKunst en cultuur37,2%
HEconomische participatie58,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,3%
BWater59,3%
CAfval en grondstoffen44,3%
DEnergie39,2%
ENatuur en landschap45,6%
FHinder en calamiteiten63,4%
GLucht35,1%
ABodem50,3%
BWater59,3%
CAfval en grondstoffen44,3%
DEnergie39,2%
ENatuur en landschap45,6%
FHinder en calamiteiten63,4%
GLucht35,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,9%
BArbeid67,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
EKennis47,5%
AConcurrentievermogen47,9%
BArbeid67,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
EKennis47,5%