Comparable


Typologies


Beuningen

Beuningen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,1%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving60,9%
DVeiligheid57,3%
EOnderwijs53,6%
FGezondheid51,9%
GKunst en cultuur43,1%
HEconomische participatie56,0%
AMaatschappelijke participatie55,1%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving60,9%
DVeiligheid57,3%
EOnderwijs53,6%
FGezondheid51,9%
GKunst en cultuur43,1%
HEconomische participatie56,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,1%
BWater48,6%
CAfval en grondstoffen69,3%
DEnergie29,4%
ENatuur en landschap49,7%
FHinder en calamiteiten61,3%
GLucht39,7%
ABodem51,1%
BWater48,6%
CAfval en grondstoffen69,3%
DEnergie29,4%
ENatuur en landschap49,7%
FHinder en calamiteiten61,3%
GLucht39,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,6%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,0%
EKennis50,1%
AConcurrentievermogen46,6%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,0%
EKennis50,1%