Comparable


Typologies


Brummen

Brummen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie48,2%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid59,4%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur34,0%
HEconomische participatie48,7%
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie48,2%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid59,4%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur34,0%
HEconomische participatie48,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,2%
BWater59,6%
CAfval en grondstoffen65,7%
DEnergie22,2%
ENatuur en landschap68,3%
FHinder en calamiteiten74,3%
GLucht38,4%
ABodem63,2%
BWater59,6%
CAfval en grondstoffen65,7%
DEnergie22,2%
ENatuur en landschap68,3%
FHinder en calamiteiten74,3%
GLucht38,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid43,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
EKennis48,6%
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid43,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
EKennis48,6%