Comparable


Typologies


Buren

Buren

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,2%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving42,7%
DVeiligheid60,1%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid47,4%
GKunst en cultuur57,3%
HEconomische participatie57,6%
AMaatschappelijke participatie46,2%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving42,7%
DVeiligheid60,1%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid47,4%
GKunst en cultuur57,3%
HEconomische participatie57,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem76,5%
BWater77,9%
CAfval en grondstoffen50,4%
DEnergie35,0%
ENatuur en landschap32,3%
FHinder en calamiteiten75,8%
GLucht41,9%
ABodem76,5%
BWater77,9%
CAfval en grondstoffen50,4%
DEnergie35,0%
ENatuur en landschap32,3%
FHinder en calamiteiten75,8%
GLucht41,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,6%
BArbeid51,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
EKennis33,2%
AConcurrentievermogen48,6%
BArbeid51,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
EKennis33,2%