Comparable


Typologies


Culemborg

Culemborg

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,1%
BPolitieke participatie53,2%
CWoonomgeving57,2%
DVeiligheid48,2%
EOnderwijs60,9%
FGezondheid58,1%
GKunst en cultuur71,9%
HEconomische participatie42,1%
AMaatschappelijke participatie47,1%
BPolitieke participatie53,2%
CWoonomgeving57,2%
DVeiligheid48,2%
EOnderwijs60,9%
FGezondheid58,1%
GKunst en cultuur71,9%
HEconomische participatie42,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,8%
BWater52,6%
CAfval en grondstoffen54,8%
DEnergie55,3%
ENatuur en landschap47,8%
FHinder en calamiteiten52,7%
GLucht61,3%
ABodem50,8%
BWater52,6%
CAfval en grondstoffen54,8%
DEnergie55,3%
ENatuur en landschap47,8%
FHinder en calamiteiten52,7%
GLucht61,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,7%
BArbeid54,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,1%
EKennis49,1%
AConcurrentievermogen50,7%
BArbeid54,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,1%
EKennis49,1%