Comparable


Typologies


Doesburg

Doesburg

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,4%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving65,2%
DVeiligheid47,8%
EOnderwijs52,9%
FGezondheid37,1%
GKunst en cultuur66,8%
HEconomische participatie38,2%
AMaatschappelijke participatie51,4%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving65,2%
DVeiligheid47,8%
EOnderwijs52,9%
FGezondheid37,1%
GKunst en cultuur66,8%
HEconomische participatie38,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,1%
BWater46,4%
CAfval en grondstoffen57,9%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap53,6%
FHinder en calamiteiten56,9%
GLucht64,6%
ABodem51,1%
BWater46,4%
CAfval en grondstoffen57,9%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap53,6%
FHinder en calamiteiten56,9%
GLucht64,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,0%
BArbeid33,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
EKennis35,5%
AConcurrentievermogen44,0%
BArbeid33,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
EKennis35,5%