Comparable


Typologies


Druten

Druten

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving62,5%
DVeiligheid62,7%
EOnderwijs52,3%
FGezondheid50,0%
GKunst en cultuur30,3%
HEconomische participatie59,0%
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving62,5%
DVeiligheid62,7%
EOnderwijs52,3%
FGezondheid50,0%
GKunst en cultuur30,3%
HEconomische participatie59,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,4%
BWater48,1%
CAfval en grondstoffen72,4%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap35,6%
FHinder en calamiteiten62,6%
GLucht36,9%
ABodem55,4%
BWater48,1%
CAfval en grondstoffen72,4%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap35,6%
FHinder en calamiteiten62,6%
GLucht36,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid52,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid25,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,9%
EKennis32,4%
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid52,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid25,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,9%
EKennis32,4%