Comparable


Typologies


Duiven

Duiven

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,3%
BPolitieke participatie54,4%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid64,0%
EOnderwijs59,0%
FGezondheid50,0%
GKunst en cultuur25,2%
HEconomische participatie55,4%
AMaatschappelijke participatie49,3%
BPolitieke participatie54,4%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid64,0%
EOnderwijs59,0%
FGezondheid50,0%
GKunst en cultuur25,2%
HEconomische participatie55,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,3%
BWater76,9%
CAfval en grondstoffen57,2%
DEnergie60,2%
ENatuur en landschap39,3%
FHinder en calamiteiten54,8%
GLucht43,8%
ABodem46,3%
BWater76,9%
CAfval en grondstoffen57,2%
DEnergie60,2%
ENatuur en landschap39,3%
FHinder en calamiteiten54,8%
GLucht43,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,8%
BArbeid62,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,7%
EKennis50,4%
AConcurrentievermogen43,8%
BArbeid62,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,7%
EKennis50,4%