Comparable


Typologies


Ede

Ede

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,4%
BPolitieke participatie51,0%
CWoonomgeving63,6%
DVeiligheid50,0%
EOnderwijs55,8%
FGezondheid55,6%
GKunst en cultuur43,2%
HEconomische participatie47,6%
AMaatschappelijke participatie50,4%
BPolitieke participatie51,0%
CWoonomgeving63,6%
DVeiligheid50,0%
EOnderwijs55,8%
FGezondheid55,6%
GKunst en cultuur43,2%
HEconomische participatie47,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,6%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen45,5%
DEnergie41,7%
ENatuur en landschap65,5%
FHinder en calamiteiten66,4%
GLucht38,4%
ABodem54,6%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen45,5%
DEnergie41,7%
ENatuur en landschap65,5%
FHinder en calamiteiten66,4%
GLucht38,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,0%
BArbeid59,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,2%
EKennis62,6%
AConcurrentievermogen50,0%
BArbeid59,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,2%
EKennis62,6%