Comparable


Typologies


Elburg

Elburg

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,7%
BPolitieke participatie64,3%
CWoonomgeving60,3%
DVeiligheid60,2%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid50,8%
GKunst en cultuur52,6%
HEconomische participatie67,5%
AMaatschappelijke participatie54,7%
BPolitieke participatie64,3%
CWoonomgeving60,3%
DVeiligheid60,2%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid50,8%
GKunst en cultuur52,6%
HEconomische participatie67,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,7%
BWater64,7%
CAfval en grondstoffen35,0%
DEnergie39,7%
ENatuur en landschap56,9%
FHinder en calamiteiten67,6%
GLucht49,5%
ABodem63,7%
BWater64,7%
CAfval en grondstoffen35,0%
DEnergie39,7%
ENatuur en landschap56,9%
FHinder en calamiteiten67,6%
GLucht49,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,1%
BArbeid52,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,7%
EKennis27,1%
AConcurrentievermogen44,1%
BArbeid52,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,7%
EKennis27,1%