Comparable


Typologies


Epe

Epe

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,3%
BPolitieke participatie61,0%
CWoonomgeving59,6%
DVeiligheid57,8%
EOnderwijs48,5%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur42,5%
HEconomische participatie50,2%
AMaatschappelijke participatie55,3%
BPolitieke participatie61,0%
CWoonomgeving59,6%
DVeiligheid57,8%
EOnderwijs48,5%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur42,5%
HEconomische participatie50,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,7%
BWater74,1%
CAfval en grondstoffen45,8%
DEnergie28,3%
ENatuur en landschap59,9%
FHinder en calamiteiten78,7%
GLucht41,1%
ABodem62,7%
BWater74,1%
CAfval en grondstoffen45,8%
DEnergie28,3%
ENatuur en landschap59,9%
FHinder en calamiteiten78,7%
GLucht41,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid43,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis42,7%
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid43,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis42,7%