Comparable


Typologies


Ermelo

Ermelo

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,2%
BPolitieke participatie63,0%
CWoonomgeving58,6%
DVeiligheid48,1%
EOnderwijs58,1%
FGezondheid52,4%
GKunst en cultuur59,6%
HEconomische participatie51,9%
AMaatschappelijke participatie54,2%
BPolitieke participatie63,0%
CWoonomgeving58,6%
DVeiligheid48,1%
EOnderwijs58,1%
FGezondheid52,4%
GKunst en cultuur59,6%
HEconomische participatie51,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,0%
BWater63,1%
CAfval en grondstoffen55,5%
DEnergie31,4%
ENatuur en landschap64,6%
FHinder en calamiteiten73,0%
GLucht45,7%
ABodem62,0%
BWater63,1%
CAfval en grondstoffen55,5%
DEnergie31,4%
ENatuur en landschap64,6%
FHinder en calamiteiten73,0%
GLucht45,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,6%
EKennis37,4%
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,6%
EKennis37,4%