Comparable


Typologies


Harderwijk

Harderwijk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,0%
BPolitieke participatie61,6%
CWoonomgeving69,8%
DVeiligheid47,3%
EOnderwijs54,7%
FGezondheid54,0%
GKunst en cultuur56,3%
HEconomische participatie50,8%
AMaatschappelijke participatie50,0%
BPolitieke participatie61,6%
CWoonomgeving69,8%
DVeiligheid47,3%
EOnderwijs54,7%
FGezondheid54,0%
GKunst en cultuur56,3%
HEconomische participatie50,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,0%
BWater47,0%
CAfval en grondstoffen37,2%
DEnergie45,3%
ENatuur en landschap50,3%
FHinder en calamiteiten43,6%
GLucht58,0%
ABodem46,0%
BWater47,0%
CAfval en grondstoffen37,2%
DEnergie45,3%
ENatuur en landschap50,3%
FHinder en calamiteiten43,6%
GLucht58,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,8%
BArbeid54,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,3%
EKennis44,1%
AConcurrentievermogen45,8%
BArbeid54,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,3%
EKennis44,1%