Comparable


Typologies


Hattem

Hattem

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,3%
BPolitieke participatie64,3%
CWoonomgeving59,2%
DVeiligheid62,2%
EOnderwijs53,3%
FGezondheid55,8%
GKunst en cultuur60,3%
HEconomische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie56,3%
BPolitieke participatie64,3%
CWoonomgeving59,2%
DVeiligheid62,2%
EOnderwijs53,3%
FGezondheid55,8%
GKunst en cultuur60,3%
HEconomische participatie57,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,8%
BWater50,9%
CAfval en grondstoffen65,9%
DEnergie30,4%
ENatuur en landschap68,4%
FHinder en calamiteiten57,8%
GLucht37,4%
ABodem62,8%
BWater50,9%
CAfval en grondstoffen65,9%
DEnergie30,4%
ENatuur en landschap68,4%
FHinder en calamiteiten57,8%
GLucht37,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,5%
BArbeid47,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
EKennis35,2%
AConcurrentievermogen48,5%
BArbeid47,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
EKennis35,2%