Comparable


Typologies


Heerde

Heerde

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,7%
BPolitieke participatie61,7%
CWoonomgeving56,0%
DVeiligheid61,5%
EOnderwijs51,3%
FGezondheid53,0%
GKunst en cultuur39,7%
HEconomische participatie69,0%
AMaatschappelijke participatie56,7%
BPolitieke participatie61,7%
CWoonomgeving56,0%
DVeiligheid61,5%
EOnderwijs51,3%
FGezondheid53,0%
GKunst en cultuur39,7%
HEconomische participatie69,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,5%
BWater65,5%
CAfval en grondstoffen55,4%
DEnergie33,2%
ENatuur en landschap58,2%
FHinder en calamiteiten73,2%
GLucht37,1%
ABodem73,5%
BWater65,5%
CAfval en grondstoffen55,4%
DEnergie33,2%
ENatuur en landschap58,2%
FHinder en calamiteiten73,2%
GLucht37,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,9%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,2%
EKennis40,4%
AConcurrentievermogen50,9%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,2%
EKennis40,4%