Comparable


Typologies


Heumen

Heumen

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,1%
BPolitieke participatie59,4%
CWoonomgeving53,1%
DVeiligheid53,9%
EOnderwijs60,7%
FGezondheid56,5%
GKunst en cultuur43,7%
HEconomische participatie52,4%
AMaatschappelijke participatie60,1%
BPolitieke participatie59,4%
CWoonomgeving53,1%
DVeiligheid53,9%
EOnderwijs60,7%
FGezondheid56,5%
GKunst en cultuur43,7%
HEconomische participatie52,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,2%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen67,3%
DEnergie40,9%
ENatuur en landschap78,4%
FHinder en calamiteiten61,4%
GLucht39,2%
ABodem58,2%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen67,3%
DEnergie40,9%
ENatuur en landschap78,4%
FHinder en calamiteiten61,4%
GLucht39,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,1%
BArbeid48,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,3%
EKennis48,4%
AConcurrentievermogen42,1%
BArbeid48,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,3%
EKennis48,4%