Comparable


Typologies


Lochem

Lochem

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,6%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving51,7%
DVeiligheid62,4%
EOnderwijs51,8%
FGezondheid54,5%
GKunst en cultuur47,7%
HEconomische participatie49,4%
AMaatschappelijke participatie61,6%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving51,7%
DVeiligheid62,4%
EOnderwijs51,8%
FGezondheid54,5%
GKunst en cultuur47,7%
HEconomische participatie49,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,2%
BWater75,3%
CAfval en grondstoffen64,5%
DEnergie21,0%
ENatuur en landschap50,0%
FHinder en calamiteiten81,2%
GLucht37,1%
ABodem63,2%
BWater75,3%
CAfval en grondstoffen64,5%
DEnergie21,0%
ENatuur en landschap50,0%
FHinder en calamiteiten81,2%
GLucht37,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,0%
BArbeid45,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
EKennis46,6%
AConcurrentievermogen46,0%
BArbeid45,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
EKennis46,6%