Comparable


Typologies


Maasdriel

Maasdriel

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie53,5%
CWoonomgeving41,8%
DVeiligheid51,6%
EOnderwijs50,4%
FGezondheid52,5%
GKunst en cultuur45,8%
HEconomische participatie54,4%
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie53,5%
CWoonomgeving41,8%
DVeiligheid51,6%
EOnderwijs50,4%
FGezondheid52,5%
GKunst en cultuur45,8%
HEconomische participatie54,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,7%
BWater59,3%
CAfval en grondstoffen54,7%
DEnergie23,1%
ENatuur en landschap40,1%
FHinder en calamiteiten57,1%
GLucht31,8%
ABodem57,7%
BWater59,3%
CAfval en grondstoffen54,7%
DEnergie23,1%
ENatuur en landschap40,1%
FHinder en calamiteiten57,1%
GLucht31,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid54,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,7%
EKennis32,6%
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid54,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,7%
EKennis32,6%