Comparable


Typologies


Nijkerk

Nijkerk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,5%
BPolitieke participatie61,7%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid57,7%
EOnderwijs60,5%
FGezondheid64,7%
GKunst en cultuur39,5%
HEconomische participatie54,6%
AMaatschappelijke participatie52,5%
BPolitieke participatie61,7%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid57,7%
EOnderwijs60,5%
FGezondheid64,7%
GKunst en cultuur39,5%
HEconomische participatie54,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,0%
BWater58,5%
CAfval en grondstoffen57,8%
DEnergie37,7%
ENatuur en landschap26,8%
FHinder en calamiteiten60,4%
GLucht47,2%
ABodem48,0%
BWater58,5%
CAfval en grondstoffen57,8%
DEnergie37,7%
ENatuur en landschap26,8%
FHinder en calamiteiten60,4%
GLucht47,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,2%
BArbeid58,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
EKennis36,7%
AConcurrentievermogen53,2%
BArbeid58,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
EKennis36,7%