Comparable


Typologies


Nijmegen

Nijmegen

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,7%
BPolitieke participatie68,0%
CWoonomgeving57,7%
DVeiligheid34,3%
EOnderwijs62,3%
FGezondheid50,2%
GKunst en cultuur58,3%
HEconomische participatie27,6%
AMaatschappelijke participatie38,7%
BPolitieke participatie68,0%
CWoonomgeving57,7%
DVeiligheid34,3%
EOnderwijs62,3%
FGezondheid50,2%
GKunst en cultuur58,3%
HEconomische participatie27,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem24,9%
BWater65,6%
CAfval en grondstoffen59,3%
DEnergie54,8%
ENatuur en landschap77,9%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,2%
ABodem24,9%
BWater65,6%
CAfval en grondstoffen59,3%
DEnergie54,8%
ENatuur en landschap77,9%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,5%
BArbeid63,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,8%
EKennis71,0%
AConcurrentievermogen53,5%
BArbeid63,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,8%
EKennis71,0%