Comparable


Typologies


Oldebroek

Oldebroek

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,5%
BPolitieke participatie61,4%
CWoonomgeving57,2%
DVeiligheid60,0%
EOnderwijs53,5%
FGezondheid53,5%
GKunst en cultuur30,2%
HEconomische participatie65,2%
AMaatschappelijke participatie54,5%
BPolitieke participatie61,4%
CWoonomgeving57,2%
DVeiligheid60,0%
EOnderwijs53,5%
FGezondheid53,5%
GKunst en cultuur30,2%
HEconomische participatie65,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem74,4%
BWater65,6%
CAfval en grondstoffen40,6%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap41,8%
FHinder en calamiteiten72,3%
GLucht42,9%
ABodem74,4%
BWater65,6%
CAfval en grondstoffen40,6%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap41,8%
FHinder en calamiteiten72,3%
GLucht42,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,7%
BArbeid54,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
EKennis24,3%
AConcurrentievermogen57,7%
BArbeid54,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
EKennis24,3%