Comparable


Typologies


Putten

Putten

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie63,8%
CWoonomgeving49,0%
DVeiligheid59,4%
EOnderwijs61,3%
FGezondheid56,1%
GKunst en cultuur34,3%
HEconomische participatie59,0%
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie63,8%
CWoonomgeving49,0%
DVeiligheid59,4%
EOnderwijs61,3%
FGezondheid56,1%
GKunst en cultuur34,3%
HEconomische participatie59,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,6%
BWater73,5%
CAfval en grondstoffen63,5%
DEnergie31,0%
ENatuur en landschap49,7%
FHinder en calamiteiten68,1%
GLucht39,2%
ABodem66,6%
BWater73,5%
CAfval en grondstoffen63,5%
DEnergie31,0%
ENatuur en landschap49,7%
FHinder en calamiteiten68,1%
GLucht39,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,4%
BArbeid53,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
EKennis32,2%
AConcurrentievermogen55,4%
BArbeid53,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
EKennis32,2%