Comparable


Typologies


Renkum

Renkum

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,7%
BPolitieke participatie58,7%
CWoonomgeving53,6%
DVeiligheid49,5%
EOnderwijs59,0%
FGezondheid44,3%
GKunst en cultuur48,7%
HEconomische participatie42,0%
AMaatschappelijke participatie54,7%
BPolitieke participatie58,7%
CWoonomgeving53,6%
DVeiligheid49,5%
EOnderwijs59,0%
FGezondheid44,3%
GKunst en cultuur48,7%
HEconomische participatie42,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,2%
BWater62,1%
CAfval en grondstoffen60,9%
DEnergie23,6%
ENatuur en landschap85,4%
FHinder en calamiteiten58,6%
GLucht49,8%
ABodem59,2%
BWater62,1%
CAfval en grondstoffen60,9%
DEnergie23,6%
ENatuur en landschap85,4%
FHinder en calamiteiten58,6%
GLucht49,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,1%
BArbeid40,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,9%
EKennis50,2%
AConcurrentievermogen38,1%
BArbeid40,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,9%
EKennis50,2%