Comparable


Typologies


Rheden

Rheden

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,9%
BPolitieke participatie55,4%
CWoonomgeving64,2%
DVeiligheid50,1%
EOnderwijs61,9%
FGezondheid44,5%
GKunst en cultuur58,9%
HEconomische participatie33,1%
AMaatschappelijke participatie50,9%
BPolitieke participatie55,4%
CWoonomgeving64,2%
DVeiligheid50,1%
EOnderwijs61,9%
FGezondheid44,5%
GKunst en cultuur58,9%
HEconomische participatie33,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,2%
BWater55,1%
CAfval en grondstoffen44,9%
DEnergie39,5%
ENatuur en landschap78,9%
FHinder en calamiteiten59,4%
GLucht57,3%
ABodem57,2%
BWater55,1%
CAfval en grondstoffen44,9%
DEnergie39,5%
ENatuur en landschap78,9%
FHinder en calamiteiten59,4%
GLucht57,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,9%
BArbeid41,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
EKennis59,8%
AConcurrentievermogen41,9%
BArbeid41,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
EKennis59,8%