Comparable


Typologies


Rozendaal

Rozendaal

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,2%
BPolitieke participatie75,7%
CWoonomgeving45,9%
DVeiligheid74,1%
EOnderwijs69,6%
FGezondheid66,6%
GKunst en cultuur61,2%
HEconomische participatie63,6%
AMaatschappelijke participatie57,2%
BPolitieke participatie75,7%
CWoonomgeving45,9%
DVeiligheid74,1%
EOnderwijs69,6%
FGezondheid66,6%
GKunst en cultuur61,2%
HEconomische participatie63,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem76,6%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie33,1%
ENatuur en landschap77,6%
FHinder en calamiteiten84,0%
GLucht48,9%
ABodem76,6%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie33,1%
ENatuur en landschap77,6%
FHinder en calamiteiten84,0%
GLucht48,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,2%
BArbeid46,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden0,1%
EKennis67,1%
AConcurrentievermogen51,2%
BArbeid46,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden0,1%
EKennis67,1%