Comparable


Typologies


Tiel

Tiel

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,8%
BPolitieke participatie47,7%
CWoonomgeving57,2%
DVeiligheid39,1%
EOnderwijs48,2%
FGezondheid44,1%
GKunst en cultuur46,1%
HEconomische participatie28,9%
AMaatschappelijke participatie36,8%
BPolitieke participatie47,7%
CWoonomgeving57,2%
DVeiligheid39,1%
EOnderwijs48,2%
FGezondheid44,1%
GKunst en cultuur46,1%
HEconomische participatie28,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,0%
BWater68,5%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap33,4%
FHinder en calamiteiten43,9%
GLucht43,1%
ABodem39,0%
BWater68,5%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap33,4%
FHinder en calamiteiten43,9%
GLucht43,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,0%
BArbeid58,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis46,7%
AConcurrentievermogen41,0%
BArbeid58,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis46,7%