Comparable


Typologies


Voorst

Voorst

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,8%
BPolitieke participatie61,6%
CWoonomgeving54,4%
DVeiligheid60,2%
EOnderwijs60,4%
FGezondheid54,9%
GKunst en cultuur39,7%
HEconomische participatie65,2%
AMaatschappelijke participatie58,8%
BPolitieke participatie61,6%
CWoonomgeving54,4%
DVeiligheid60,2%
EOnderwijs60,4%
FGezondheid54,9%
GKunst en cultuur39,7%
HEconomische participatie65,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,5%
BWater65,1%
CAfval en grondstoffen61,0%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap38,7%
FHinder en calamiteiten74,3%
GLucht33,7%
ABodem71,5%
BWater65,1%
CAfval en grondstoffen61,0%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap38,7%
FHinder en calamiteiten74,3%
GLucht33,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,7%
BArbeid53,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
EKennis37,4%
AConcurrentievermogen51,7%
BArbeid53,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
EKennis37,4%