Comparable


Typologies


Wageningen

Wageningen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie62,7%
CWoonomgeving60,9%
DVeiligheid53,4%
EOnderwijs63,2%
FGezondheid60,9%
GKunst en cultuur51,3%
HEconomische participatie36,1%
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie62,7%
CWoonomgeving60,9%
DVeiligheid53,4%
EOnderwijs63,2%
FGezondheid60,9%
GKunst en cultuur51,3%
HEconomische participatie36,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,3%
BWater51,7%
CAfval en grondstoffen51,1%
DEnergie48,0%
ENatuur en landschap74,3%
FHinder en calamiteiten47,5%
GLucht65,7%
ABodem44,3%
BWater51,7%
CAfval en grondstoffen51,1%
DEnergie48,0%
ENatuur en landschap74,3%
FHinder en calamiteiten47,5%
GLucht65,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid63,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,9%
EKennis70,2%
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid63,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,9%
EKennis70,2%