Comparable


Typologies


Westervoort

Westervoort

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,1%
BPolitieke participatie53,9%
CWoonomgeving67,4%
DVeiligheid54,5%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid41,6%
GKunst en cultuur31,9%
HEconomische participatie42,7%
AMaatschappelijke participatie51,1%
BPolitieke participatie53,9%
CWoonomgeving67,4%
DVeiligheid54,5%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid41,6%
GKunst en cultuur31,9%
HEconomische participatie42,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,0%
BWater54,8%
CAfval en grondstoffen57,1%
DEnergie51,9%
ENatuur en landschap51,0%
FHinder en calamiteiten58,6%
GLucht66,2%
ABodem45,0%
BWater54,8%
CAfval en grondstoffen57,1%
DEnergie51,9%
ENatuur en landschap51,0%
FHinder en calamiteiten58,6%
GLucht66,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid43,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
EKennis44,9%
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid43,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
EKennis44,9%