Comparable


Typologies


Winterswijk

Winterswijk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,6%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving55,8%
DVeiligheid57,6%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid51,1%
GKunst en cultuur48,4%
HEconomische participatie50,2%
AMaatschappelijke participatie60,6%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving55,8%
DVeiligheid57,6%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid51,1%
GKunst en cultuur48,4%
HEconomische participatie50,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,7%
BWater62,7%
CAfval en grondstoffen65,3%
DEnergie35,4%
ENatuur en landschap67,7%
FHinder en calamiteiten80,8%
GLucht49,4%
ABodem64,7%
BWater62,7%
CAfval en grondstoffen65,3%
DEnergie35,4%
ENatuur en landschap67,7%
FHinder en calamiteiten80,8%
GLucht49,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,2%
BArbeid47,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis31,0%
AConcurrentievermogen44,2%
BArbeid47,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis31,0%