Comparable


Typologies


Zaltbommel

Zaltbommel

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,8%
BPolitieke participatie55,3%
CWoonomgeving49,2%
DVeiligheid50,9%
EOnderwijs53,6%
FGezondheid53,1%
GKunst en cultuur56,2%
HEconomische participatie53,6%
AMaatschappelijke participatie46,8%
BPolitieke participatie55,3%
CWoonomgeving49,2%
DVeiligheid50,9%
EOnderwijs53,6%
FGezondheid53,1%
GKunst en cultuur56,2%
HEconomische participatie53,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,1%
BWater65,8%
CAfval en grondstoffen56,6%
DEnergie24,5%
ENatuur en landschap42,5%
FHinder en calamiteiten49,0%
GLucht32,6%
ABodem54,1%
BWater65,8%
CAfval en grondstoffen56,6%
DEnergie24,5%
ENatuur en landschap42,5%
FHinder en calamiteiten49,0%
GLucht32,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,9%
BArbeid59,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,8%
EKennis44,7%
AConcurrentievermogen50,9%
BArbeid59,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,8%
EKennis44,7%